Home Historia

Historia

Golina - miasto w powiecie konińskim, w woj. wielkopolskim, siedziba gminy, na skrzyżowaniu dróg Konin - Poznań (nr 92) i Kazimierz Biskupi - Pyzdry, 12 km od Konina, stacja kolejowa Spławie (1,5 km od miasta), liczy około 5 tysięcy mieszkańców.

Parafia była erygowana przed XIV w.  W 1470 r. znajdowała się już tu świątynia. Obecnie istniejący kościół drewniany, orientowany, konstrukcji zrębowej zbudowano w latach 1765 - 1767. To budowla trójnawowa o niższym prezbiterium, zamknietym wielobocznie. Od północy przy nawie wzniesiono w 1669 roku  murowaną kaplicę NMP, od południa w XIX w. drewnianą św. Józefa. Przy prezbiterium z lewej strony zakrystia, a z prawej loża fundatora. Nawę wieńczy pozorne drewniane sklepienie kolebkowe. Podział na nawy przeprowadzono profilowanymi słupami drewnianymi. Kaplica NMP otwarta do nawy arkadą. Na belce tęczowej oddzielającej nawę od prezbiterium umieszczono datę 1766 r . Pod chórem muzycznym podpis cieśli - Antoni Willer z Pleszewa.

Ołtarz główny w stylu barokowym z rzeźbami św. Stanisława BM i Wojciecha oraz obraz Ukrzyżowania z Matką Bożą, św. Janem i Marią Magdaleną z ok. 1600 r. Dwa boczne ołtarze barokowe, drewniane z obrazami św. Walentego i św. Izydora z XIX w. Ambona rokokowa. Dwie ludowe rzeźby św. Sebastiana i Chrystusa na Krzyżu. Puszka cyborium z napisem fundacyjnym z roku 1631. Monstrancja z herbami Szeliga i Dołęga z końca XVII w., nodus, dolna część stopy i puszka z roku 1732.

nk2_1
nk2_1
nk2_2
nk2_3
nk2_4

W latach międzywojennych zbudowano nowy kościół murowany, który rozebrali Niemcy w czasie okupacji (1941 r.)

 ***

Obecny, murowany, dwukondygnacyjny kościół pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej został wybudowany w latach 1981-1986 staraniem ks. Kazimierza Bocianowskiego na mocy zezwolenia, o które wystarał się ks. Piotr Ciszewski.

Świątynia powstała wg projektu architekta z Poznania - Aleksandra Holasa.

Kamień węgielny wyjęty z Bazyliki św. Piotra w Rzymie pobłogosławiaony przez papieża Jana Pawła II wmurował 20 września 1981 roku bp włocławski Jan Zaręba. Prace budowlane postępowały bardzo szybko. Po pięciu latach 19 października 1986 roku nowoczesna dwukondygnacyjna świątynia została poświęcona przez ówczesnego ordynariusza diecezji włocławskiej bpa Jana Zarębę. 30 października tegoż roku parafia otrzymała nowe wezwanie Matki Bożej Szkaplerznej (na pamiątkę poprzedniej świątyni rozebranej przez Niemców, która miała otrzymać wspomniane imię).

1 czerwca 1988 roku ówczesny ordynariusz włocławski bp Henryk Muszyński poświęcił trzy dzwony. Zostały one wykonane w ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu. Nadano im imiona: Matki Bożej Szkaplerznej (duży), Jana Pawła II (średni) i św. Kazimierza (mały).

Upiększanie kościoła trwało następne lata. Aranżację prezbiterium stanowi wielki krzyż z zabytkową pasją, granitowy ołtarz, ambona, chrzcielnica. Na ścianach zostały umieszczone efektowne stacje Drogi Krzyżowej. Z lewej i prawej strony przygotowano 2 ołtarze boczne,  patronki parafii - Matki Bożej Szkaplerznej oraz Miłosierdzia Bożego. Ponadto wstawiono nowe ławki (co daje ok. 400 miejsc siedzących), konfesjonały. Zamontowano przebudowane wielogłosowe organy pneumatyczne. Zainstalowano mosiężne kinkiety i wielki żyrandol. Na początku lat 90. stopniowo montowano witraże wykonane w toruńskiej pracownii Marka Poczwardowskiego. Przedstawiają one:

1. św. Maksymiliana Marię Kolbego,

2. bł. bp. Michała Kozala,

3. Matkę Bożą Szkaplerzną, Jana Pawła II, Prymasa Tysiąclecia, bp. Jana Zarębę, katedrę we Włocławku, Bazylikę Częstochowską,

4. św. Kazimierza Królewicza,

5. bł. Honorata Koźmińskiego,

6. bł. Urszulę Ledóchowską,

7. bł. Karolinę Kózkównę,

8. bł. brata Alberta Chmielowskiego.

Warto nadmienić, iż jednocześnie przygotowywano wystrój tzw. dolnego kościóła, w którym sprawuje się liturgie pogrzebowe.

W 2003 roku staraniem ówczesnego ks. proboszcza Mariana Górskiego gruntownie odświeżono wnętrze kościoła, konfesjonały, stacje Drogi Krzyżowej i zabytkową pasję. Ściany świątyni otrzymały nowe, jasne kolory, a filary ciemniejszą barwę podkreślającą ich funkcję. Wcześniej gruntownie wyremontowano organy.

Obency ks. proboszcz Andrzej Urbański podejmuje także kolejne inicjatywy gospodarczo - remontowe na rzecz kościoła pw. Matki Bożej Szkaplerznej oraz zabytkowej, filialnej światyni pw. św. Jakuba Apostoła.

nk1_1
nk1_1
nk1_2
nk1_3
nk1_4

Wydarzenia ostatnich lat, które przeszły już do historii.

W kwietniu 2001 roku miała miejsce wizytacja kanoniczna, którą przeprowadził biskup pomocniczy włocławski - Stanisław Gębicki, natomiat w sierpniu nawiedzenie parafii przez obraz Jezusa Miłosiernego i relikwie św. Faustyny. W październiku 2003 roku z okazji 17. rocznicy konsekracji kościoła przybył z wizytą do Goliny ordynariusz diecezji włocławskiej - bp Wiesław Alojzy Mering. 25 marca 2004 roku zgodnie z papieską bullą prawie cały dekanat goliński został włączony do struktur administracyjnych archidiecezji gnieźnieńskiej. Pierwsza wizytacja po zmianach granic miała miejsce we wrześniu 2007 roku. Przeprowadził ją gnieźnieński biskup pomocniczy - Wojciech Polak. W czerwcu 2008 roku w Golinie miał miejsce zjazd kursowy kapłanów wyświęconych w katedrze włocławskiej w 1962. W uroczystej, koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył metropolita wrocławski abp Marian Gołębiewski wzięli udział księża z archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji włocławskiej i kaliskiej.

Opracowanie:

ks. prałat Marian Górski,

Przemysław Ciesielski,

Rocznik diecezji gnieźnieńskiej 2010 s. 251-253. Rocznik diecezji włocławskiej 1991 s. 185-187.

 


Szukaj
Polecamy strony