Home Siostry Opatrzności Bożej

Siostry Opatrzności Bożej

Wspólnotę Sióstr Opatrzności Bożej w Golinie tworzą:


s. Laurencja Chodźko SDP – katechetka (od 2008 r.),

s. Milena Kowalska SDP – przełożona, zakrystianka (od 2016 r.),

s. Teresa Trzaskalska SDP – organistka, (od 2016 r.),

s. Liliana Socha SDP – katechetka (od 2014 r.),

s. Klementyna Walczak – emerytka (od 1994 r.).


Siostry Opatrzności Bożej, które niegdyś tworzyły Wspólnotę w Golinie:

s. Hermina, s. Kamila, s. Serafia, s. Stanisława, s. Bronisława, s. Ignacja, s. Ilona, s. Paulina, s. Karola, s. Efrema, s. Taida, s. Akwilina, s. Augustyna, s. Ernesta, s. Mariusza, s. Szymona, s. Tadeusza, s. Benigna, s. Ryszarda, s. Rozariana, s. Magdalena, s. Fabiola, s. Wiktoria, s. Damaris, s. Aldona, s. Loyola, s. Imelda, s. Teodozja, s. Gregoria, s. Hiacynta, s. Róża, s. Marietta, s. Ewelina, s. Samuela, s. Adelina, s. Antonetta, s. Joanna, s. Mirona, s. Rachela, s. Karina, s. Aurelia, s. Witaliana, s. Elizeusza.

Siostry Opatrzności Bożej, pochodzące z golińskiej parafii:

s. Kanizja Franikowska, s. Eustella Stachurska, s. Amabilis Stachurska.


HISTORIA SIÓSTR OPATRZNOŚCI BOŻEJ W GOLINIE

Dom Sióstr Opatrzności Bożej w Golinie powstał w maju 1945 r. na wniosek zarządu miejskiego. Zwrócił się on do Zgromadzenia o zorganizowanie przedszkola w budynku dawnej niemieckiej placówki oświatowej tego typu.

Murowany jednopiętrowy budynek wymagał kapitalnego remontu. Nie było okieni drzwi, częściowo podłóg. Przy pomocy rodziców stworzono odpowiednie, choć skromne warunki na przyjęcie dzieci. 1 czerwca 1945 r. poświęcono budynek i tym samym otwarto przedszkole. Było ono dwuoddziałowe. Uczęszczało do niego 60 dzieci.

W 1951 r. przedszkole przejął Odział Wojewódzki Caritas w Poznaniu. Do tego czasu poza pracą z najmłodszymi, siostry opiekowały się chorymi, prały bieliznę kościelną i dbały o wystrój kościoła.

11 czerwca 1958 r. Kuria Biskupia we Włocławku wystawiła akt erekcyjny domu Sióstr Opatrzności Bożej w Golinie.

We wrześniu 1961 r. siostry zostały usunięte z pracy. Wówczas władze świeckie przejęły przedszkole w swoje ręce. Do momentu znalezienia nowego mieszkania, siostry pozostały w dwóch pokojach, odcięte od kuchni i łazienki. Przez ponad miesiąc ich wyżywienie ograniczało się do wypicia herbaty i zjedzenia chleba.

W połowie października 1961 r. dzięki inicjatywie wikariusza ks. Ireneusza Gmachowskiego i wyrażeniu zgody przez ówczesnego proboszcza przeniosły się do organistówki przy ulicy Chrobrego 10. Pozostały bez środków do życia. Nie miały zatrudnienia w parafii. Wtedy bardzo życzliwi ludzie dostarczyli siostrom węgla, drewna i ziemniaków na zimę. W listopadzie 1961 r. przyjechał z Poznania kierownik Urzędu Spraw Wyznań i zabronił kategorycznie siostrom nauczania religii. Domagał się nawet, by zaprzestały robienia zastrzyków chorym. Dowodził, że powinny wyjechać z Goliny, gdyż nie będą miały z czego żyć. Pomimo szykan siostry pozostały. Nawiązały kontakt z młodzieżą. Pomagały, choć nieoficjalnie, w nauczaniu religii. Prały bieliznę kościelną, ubierały ołtarze, nie otrzymując za to żadnego wynagrodzenia. Jedna z sióstr udzielała dzieciom potajemnych korepetycji gry na pianinie, bo także i to zaangażowanie spotykało się z zakazem władz.

Dopiero wrzesień 1963 r. przyniósł zmiany w życiu sióstr. Wtedy to ówczesny proboszcz zatrudnił do pracy w parafii organistkę, katechetkę i zakrystiankę. Wynagrodzenie za pracę nie wystarczało jednak na wyżywienie i utrzymanie. Pomocy udzielało Zgromadzenie.

Od września 1966 r. siostry objęły dziewięciogodzinną opieką dzienną małe dzieci i nadal prowadziły pracę parafialną. Zajęły się też katechizacją dzieci, od wieku przedszkolnego do klasy szóstej włącznie na terenie Goliny i Kazimierza Biskupiego. Siostry katechetki wspólnie z młodzieżą żeńską przygotowywały: akademie, jasełka, misteria. Prowadziły oazę i scholę.

W październiku 1984 r. przeniosły się tymczasowo na starą plebanię, przy zabytkowym kościele pw. św. Jakuba Apostoła, gdyż w tym czasie rozpoczęła się budowa nowego domu zakonnego.

22 sierpnia 1986 r. rozpoczął się kolejny rozdział w życiu Wspólnoty Sióstr Opatrzności Bożej w Golinie. Właśnie wtedy wprowadziły się do nowego domu przy ulicy Wolności 2aB, będącego własnością parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej, a zbudowanego z inicjatywy ówczesnego proboszcza - ks. prałata  Kazimierza Bocianowskiego.

21 kwietnia 1988 r. Wspólnota z Goliny przeżywała nawiedzenie kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. W czerwcu 1997 r. modliły się w kościele parafialnym przy Piecie ze Skulska, którą w Gnieźnie koronował Ojciec Św. Jan Paweł II. Natomiast od 12. do 15 sierpnia 2001 r. siostry oddawały cześć Jezusowi Miłosiernemu w kopii obrazu oraz relikwiom św. s. Faustyny.

Niewątpliwie ważną datą dla Sióstr Opatrzności Bożej z Goliny był 25 marca 2004 r. Wtedy to nastąpiły zmiany granic diecezji z włocławskiej na gnieźnieńską. Od tego dnia golińska placówka Sióstr Opatrzności Bożej jest jedyną na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej.

W czerwcu 2008 r. za pozwoleniem ówczesnego proboszcza - ks. prałata Mariana Górskiego i zgodą Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie w domu zakonnym sióstr, biskup pomocniczy gnieźnieński Bogdan Wojtuś dokonał poświęcenia kaplicy pw. Podwyższenia Krzyża Świętego z Najświętszym Sakramentem.

17 maja 2015 r. Wspólnota Sióstr Opatrzności Bożej z Goliny obchodziła jubileusz 70. rocznicy przybycia do miasteczka. Uroczystościom przewodniczył biskup pomocniczy gnieźnieński Krzysztof Wętkowski.

Czasy tak jak siostry tworzące golińską Wspólnotę na przestrzeni lat zmieniały się. Rok 2015 r. dowodzi kontynuacji niestrudzonego dzieła Sióstr Opatrzności Bożej w Golinie. Prace organistki, katechetek, zakrystianki, wsparte modlitwą siostry seniorki są do dziś widoczne. Niech z pomocą Bożej Opatrzności tak będzie nadal ku chwale Stwórcy, pożytkowi miasteczka i całej parafii pw. Matki Bożej Szkaplerznej.

Źródło: Rocznik Diecezji Włocławskiej. 2000 r., s. 754-755, Kronika Zgromadzenia Sióstr Opatrzności Bożej t.2 1932-1959, s. 15, t.3 1959-1971. s. 28, Kronika Domu Sióstr Opatrzności Bożej w Golinie.
 


Szukaj
Polecamy strony