Home Sakramenty

Sakramenty

Formalności i dokumenty związane z zawarciem sakramentalnego małżeństwa:

1. Zgłosić się do parafii narzeczonej trzy miesiące przed planowanym ślubem z następującymi dokumentami:

a. metryką chrztu świętego z adnotacją o przyjęciu bierzmowania,

b. świadectwem nauki religii,

c. świadectwem odbytej katechezy przedmałżeńskiej.

2. Złożyć egzamin ze znajomości katolickich zasad wiary i obyczajów.

3. Skorzystać z poradnictwa rodzinnego (środa, w godz. od 19:00 do 20:00 w sali parafialnej).

4 Dostarczyć zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego.

5. W dniu ślubu oddać zaśwaidczenie o odbytej spowiedzi.

Dzień skupienia dla narzeczonych w Słupcy przy parafii św. Leonarda - II niedziela Wielkiego Postu i II niedziela czerwca od 14:00 do 16:00.
 

Formalności i dokumenty zwiazane z sakramentem chrztu świętego:

1. Rodzice zgłaszający dziecko do chrztu przedstawiają metrykę urodzenia dziecka.

2. Rodzice chrzestni, gdy są z innej parafii przynoszą zaświadczenie, że są wierzącymi i mogą być chrzestnymi.

3. Rodzice dziecka i chrzestni powinni przystąpić do spowiedzi i komunii świętej oraz skorzystać z katechezy chrzcielnej.

4. sakrament chrztu świętego jest udzielany uroczyście w niedziele o godz. 9:30.

5. Podczas chrztu potrzebna jest świeca i szatka chrzcielna.

 


Szukaj
Polecamy strony